Προθεσμία για την υποβολή πιστοποιητικών αναγνώρισης της Ξένης γλώσσας

  • Από την Γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών ανακοινώνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου και στους πρωτοετείς, ότι η Γραμματεία του Τμήματος, δέχεται  τίτλους  για  απαλλαγή,
από  
Τρίτη  25 Αυγούστου 2015,  
μέχρι και 
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 ,
 
κάθε Τρίτη και Τετάρτη από ώρα 10.00 ως 12.00.     
 
  • Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους:
    1. το πρωτότυπο τίτλο σπουδών τους,  
    2. μια φωτοτυπία του, μη επικυρωμένη, καθώς και
    3. την κάρτα φοίτησής τους.