Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για το Α' εξάμηνο στο τμήμα Ο.Π.Α

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Α' Εξαμήνου του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 15/12/2014 έως και τις 18/1/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare .

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για το Α' εξάμηνο στο τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Α' Εξαμήνου του τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 12/12/2014 έως και τις 31/12/2014, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare .

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για το Α' εξάμηνο στο τμήμα Ψυχολογίας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Α' Εξαμήνου του τμήματος Ψυχολογίας ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 12/12/2014 έως και τις 31/12/2014, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare .

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για το Α' εξάμηνο στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Α' Εξαμήνου του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 16/12/2014 έως και τις 16/1/2015 και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare .

Έναρξη Υποβολής Δήλωσης μαθημάτων στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Α', Γ', Ε', Ζ' Εξαμήνων του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ότι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 5/12/2014 έως και τις 10/1/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare .

Έναρξη Υποβολής Δήλωσης μαθημάτων στο τμήμα Δ.Ε.Π.Σ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Α' εξαμήνου, του τμήματος Διεθνών Ευρωπαικών και Περιφερειακών Σπουδών ότι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 15/12/2014 έως και τις 31/12/2014, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare .