Αίτημα για αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας


Αίτημα για τροποποίηση ωρολόγιου προγράμματος

                                                                                                                Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015

Προς

- Σύγκλητο Παντείου Πανεπιστημίου
- Κ. Πρύτανη
- Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
- Πρόεδρο τμήματος Κο. Βασίλειο Κέφη
- Κοσμητεία Σχολής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης
- Διεύθυνση ΜηχανοργάνωσηςΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Δημόσιας Διοίκησης, αφουγκραζόμενη τισ ανάγκες των φοιτητών του τμήματος, αιτείται την τροποποίηση του ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας του Β εξαμήνου.

Ενδεικτικά προτείνουμε:

- Τη μεταφορά του μαθήματος "Μικροοικονομική 1" από Δευτέρα και ώρα 16:00-18:00 που είναι προγραμματισμένο σε Παρασκευή και ώρα 10:00-12:00 στην αίθουσα 108

- Τη μεταφορά του μαθήματος "Χρηματοοικονομική Λογιστική 2" από Τρίτη 17:00-19:00 σε Πέμπτη την ίδια ώρα στο αμφιθέατρο "Σάκη Καράγιωργα 1"

- Τη μεταφορά του μαθήματος "Αστικό Δίκαιο(Γενικές Αρχές) από Τρίτη και ώρα 19:00-21:00 σε Πέμπτη την ίδια ώρα στο αμφιθέατρο "Σάκη Καράγιωργα 1"


Ως πρώτη και αυτοδύναμη παράταξη στο τμήμα, θεωρούμε ότι οι παραπάνω αλλαγές θα βοηθήσουν περισσότερους φοιτητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους, κάτι το οποίο δε μπορεί να συμβεί καθώς το ωρολόγιο πρόγραμμα του Β εξαμήνου είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο τις τρεις πρώτες μέρες της εβδομάδας. 

Ανακοίνωση για αναβολή μαθημάτων
Με απόφαση της κοσμήτορος κ. Χριστίνας Κουλούρη, δεν θα διεξαχθούν μαθήματα στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015, για να τιμηθεί η μνήμη του καθηγητή Σταύρου Κωνσταντακόπουλου που τόσο απροσδόκητα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στους συναδέλφους και τους φοιτητές του.

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015, 10 π.μ. στο Α΄ Νεκροταφείο.

Ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιολογητικά για το στεγαστικό επίδομα

1) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση(χορηγείται απο τη γραμματεια)
2) Πιστοποιητκο καλής επίδοσης που χορηγείται απο το ΚΕ.ΦΟΙ και εκδίδεται εντος των τριών πρώτων μηνών καθε ημερολογιακού έτους 
3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους για τα εισοδήματα του 2014 ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους( Έντυπο Ε1) αν κατα το χρονο υποβολής της αίτησης δεν εχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα
Στην περιπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται κατα την υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με ανάλογο περιεχόμενο 
4) Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης(Ε9) και των 2 γονέων
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου
6) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή 
7) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ιδιο ετος άλλη φορα 
8) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικιας(εκτυπωμένο απο το TAXIS NET) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κυρίας κατοικίας του φοιτητή στην οποία πόλη οι γονείς ή ο ιδιος δεν εχουν την πληρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας 
9) Αριθμο τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN ή φωτοτυπία του λογαριασμού            

Ανακοίνωση σχετικα με την αναβολή μαθηματων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές οτι:
-τα μαθήματα "Πολιτική Επιστήμη ΙΙ" και "Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική" θα ξεκινήσουν απο την Πέμπτη 5-3-2015 και Παρασκευη 6-3-2015, λόγω απουσίας της διδάσκουσας Ντ. Αναγνώστου σε συνέδριο στο εξωτερικό
-το μάθημα "Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Θεωρία του Κράτους και του Δικαίου" διδάσκων αν. καθηγητής Δημ. Χριστόπουλος θα ξεκινήσουν την Τεταρτη 4-3-2015


       ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΕΚΙ