Παράταση Δηλώσεων Συγγραμμάτων Eudoxus

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 πήραν παράταση μέχρι και τις 16/1/2015 και η παραλαβή των συγγραμμάτων μέχρι και τις 30/1/2015.
Επισημαίνεται όμως ότι την περίοδο των εορτών από τις 24/12/2014 έως και τις 7/1/2014 το σύστημα υποβολής δηλώσεων στον Εύδοξο θα σταματήσει να λειτουργεί και θα ξεκινήσει πάλι στις 8/1/2015.
Η υποβολή δηλώσεων συγγραμμάτων πραγματοποιείτε ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Eudoxus

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για τα Γ' Ε' & Ζ' Εξάμηνα στο τμήμα Ψυχολογίας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Γ' Ε' & Ζ' Εξαμήνων του τμήματος Ψυχολογίας ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 19/12/2014 έως και τις 10/1/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για τα Γ' Ε' & Ζ' Εξάμηνα στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Γ' Ε' & Ζ' Εξαμήνων του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 18/12/2014 έως και τις 10/1/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare .

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για τα Ε' & Ζ' Εξάμηνα στο τ.Ο.Π.Α.(ΠΟΑ Στερεάς Ελλάδος)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Ε' & Ζ' Εξαμήνων του τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης οι οποίοι προέρχονται από το ΠΟΑ Στερεάς Ελλάδος ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 19/12/2014 έως και τις 20/1/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare .

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για τα Γ' Ε' & Ζ' Εξάμηνα στο τ.Ο.Π.Α.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Γ' Ε' & Ζ' Εξαμήνων του τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής Ανάπτυξης ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 19/12/2014 έως και τις 20/1/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare .

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για τα Γ' Ε' & Ζ' Εξάμηνα στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Ενημερώνουμε τους φοιτητές των Γ' Ε' & Ζ' Εξαμήνων του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 20/12/2014 έως και τις 23/1/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare .