Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο στη Δημόσια Διοίκηση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Β, Δ και ΣΤ Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 16/4/2014 έως και τις 16/5/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο στη Ψυχολογία

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 8/4/2014 έως και τις 31/4/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο στο Δ.Ε.Π.Σ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος Διεθνών Ευρωπαικών και Περιφερειακών Σπουδών ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Β και Δ Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 8/4/2014 έως και τις 1/5/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο στο Π.Ε.Κ.Ι

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ότι οι Δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο, θα ξεκινήσουν από τις 7/4/2014 έως και τις 10/5/2015, και θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση foit.panteion.gr/declare