Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών-Βάσεις 2014

Σχολή Πολιτικών Επιστημών 

  • Τμήμα Πολιτκής Επιστήμης και Ιστορίας 15672 
  • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 14133

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού 

  • Τμήμα Διεθνών,Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 17745 
  • Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 17107 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας 

  • Τμήμα Ψυχολογίας 18081 
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας 15969 
  • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 14668 

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

  • Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 15006 
  • Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 13223


Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Παντείου σας καλώς ορίζει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση Αίτησης Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την στέγαση των φοιτητών για το  ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αρχίζει από 25 Αυγούστου 2014.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ:1.Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2.Μία (1) φωτογραφία
3.Φωτοτυπία αστ. ταυτ./διαβατηρίου
4.Υπεύθυνη δήλωση 1599/86
5.Εκκαθαριστικό εφορίας
6.Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης
7.Πιστοποιητικό πολυτέκνων (όπου υπάρχει)
8.Βεβαίωση αδελφού φοιτητή  (όπου υπάρχει)
8.Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα (όπου υπάρχει)
9.Πιστοποιητικό αναπηρίας γονέα/φοιτητή (όπου υπάρχει)
10.Διαζευκτήριο γονέων επιμέλεια γονέα (όπου υπάρχει)
11.Πιστοποιητικό απορίας (όπου υπάρχει)
'Ωρες Λειτουργίας 8.30-14.30
Αίτηση Στέγασης

Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση για το Στεγαστικό Επίδομα

Ανακοίνωση Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                           
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση / ανανέωση κάρτας σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 αρχίζει από 25 Αυγούστου 2014.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

1.  Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2.  Δύο φωτογραφίες (μόνο για πρωτοετείς)
3.   Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (μόνο για πρωτοετείς)
4.   Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (για όλους)
 Εάν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ απαιτείται 
 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.   Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των υπεβληθέντων δικαιολογητικών (χορηγείται από την υπηρεσία)
6.   Βεβαίωση εγγραφής(χορηγείται από την υπηρεσία)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-06-2012)

Η δωρεάν σίτιση παρέχεται στους προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές όπως και στους υποψήφιους διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου από 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως και το τέλος των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου.
Η σίτιση διακόπτεται κατά το διάστημα των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Δικαίωμα Δωρεάν σίτισης έχουν οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί 12ο εξάμηνο.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Φ5/68535/Β3 18/06/2012 ΑΡΘΡΟ 8                          


Αρχική Αίτηση Έκδοσης Κάρτας Σίτισης

Αίτηση Ανανέωσης Κάρτας Σίτισης

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής στο τμήμα Ψυχολογίας

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας