Καλωσόρισμα Πρωτοετών Φοιτητών

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Παντείου Πανεπιστημίου, η πρώτη και αυτοδύναμη παράταξη στο Πανεπιστήμιο μας,  σας καλωσορίζει και σας εύχεται καλή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που θα αποκτήσετε κατά την διάρκεια των φοιτητικών σας χρόνων θα σας φανούν ιδιαίτερα πολύτιμες.

Ως προς την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο αυτή χωρίζεται σε δύο στάδια:

Προεγγραφή Νεοεισακτέων

Μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 (και ώρα 14.00)είναι ενεργή η δυνατότητα ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ των επιτυχόντων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

 Η προεγγραφή των βασικών στοιχείων των επιτυχόντων γίνεται με εύκολο και γρήγορο τρόπο οπουδήποτε βρίσκεται ο / η νεοειεσακτέος (α) φοιτητής (-τρια) και με κάθε μέσο, ως ακολούθως:

1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται εδώ.
2. Άνοιγμα πλαισίου ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ
Εισαγωγή στο πλαίσιο που ανοίγει:
3. ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
4. ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
6. Συμπλήρωση του e-mail με τον πάγιο τρόπο (λατινικούς χαρακτήρες).

Προσοχή: η προεγγραφή δεν αφορά τους αλλοδαπούς φοιτητές.
Όποιοι φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες προεγγραφής η εγγραφή θα γίνει κανονικά κατά τις ημέρες εγγραφής σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εγγραφών, όπως φαίνεται στη συνέχεια.

Ως προς πιθανά προβλήματα κατά την προ-εγγραφή μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο vrecec@panteion.gr

Εγγραφή νεοεισακτέων

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών γίνονται στο ισόγειο του επταώροφου κτηρίου του Παντείου Πανεπιστημίου (Αίθριο).

Οι εγγραφές γίνονται με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

 Α. Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού  
την Τετάρτη 17η Σεπτεμβρίου (09.00-14.00) 
για τα Τμήματα
Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού

Β. Σχολή Πολιτικών Επιστημών 
την Πέμπτη 18η Σεπτεμβρίου (09.00-14.00) 
για τα Τμήματα
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Κοινωνικής Πολιτικής

Γ. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 
την Παρασκευή 19η Σεπτεμβρίου (09.00-14.00) 
για τα Τμήματα
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Δημόσιας Διοίκησης

Δ. Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας
την Δευτέρα 22α Σεπτεμβρίου (09.00-14.00) 
για τα Τμήματα
Κοινωνιολογίας
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ψυχολογίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
Αίτηση εγγραφής
Στατιστικό δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Mπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΥΝΑΜΗ

Πρόταση ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Παντείου

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Παντείου αιτείται την εξαίρεση από τον νόμο περί διαγραφής των φοιτητών,αυτών οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αριθμό μαθημάτων μεγαλύτερο από τον αριθμό που απαιτείται για την λήψη πτυχίου στο τμήμα τους,σύμφωνα όμως με το πρόγραμμα σπουδών της,καθώς το παλαιότερο σύστημα προέβλεπε ότι για την λήψη πτυχίου έπρεπε να εξεταστούν με βάση το πρόγραμμα σπουδών της περιόδου εισαγωγής τους.

Επιπλέον,ζητάμε να μην διαγραφεί κανένας φοιτητής,ο οποίος έχει περάσει όλα τα μαθήματα και έχει ως εκκρεμότητα μόνο την ξένη γλώσσα.

Προτείνουμε,οι δύο συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών να ενταχθούν στην κατηγορία των φοιτητών που έχουν εισαχθεί πριν το 2012 και άρα δεν διαγράφονται εφόσον έχουν κάνει δηλώσεις μαθημάτων ή έχουν εξεταστεί σε ένα μάθημα τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη και ως εκ τούτου, τους έχει δοθεί ένα χρονικό περιθώριο να τακτοποιήσουν τις διαδικασίες για τη λήψη πτυχίου

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών-Βάσεις 2014

Σχολή Πολιτικών Επιστημών 

  • Τμήμα Πολιτκής Επιστήμης και Ιστορίας 15672 
  • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 14133

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού 

  • Τμήμα Διεθνών,Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών 17745 
  • Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 17107 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας 

  • Τμήμα Ψυχολογίας 18081 
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας 15969 
  • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 14668 

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης 

  • Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 15006 
  • Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 13223


Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Παντείου σας καλώς ορίζει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση Αίτησης Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την στέγαση των φοιτητών για το  ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αρχίζει από 25 Αυγούστου 2014.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ:1.Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

2.Μία (1) φωτογραφία
3.Φωτοτυπία αστ. ταυτ./διαβατηρίου
4.Υπεύθυνη δήλωση 1599/86
5.Εκκαθαριστικό εφορίας
6.Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης
7.Πιστοποιητικό πολυτέκνων (όπου υπάρχει)
8.Βεβαίωση αδελφού φοιτητή  (όπου υπάρχει)
8.Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα (όπου υπάρχει)
9.Πιστοποιητικό αναπηρίας γονέα/φοιτητή (όπου υπάρχει)
10.Διαζευκτήριο γονέων επιμέλεια γονέα (όπου υπάρχει)
11.Πιστοποιητικό απορίας (όπου υπάρχει)
'Ωρες Λειτουργίας 8.30-14.30
Αίτηση Στέγασης

Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση για το Στεγαστικό Επίδομα

Ανακοίνωση Σίτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                           
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση / ανανέωση κάρτας σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015 αρχίζει από 25 Αυγούστου 2014.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ:

1.  Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2.  Δύο φωτογραφίες (μόνο για πρωτοετείς)
3.   Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (μόνο για πρωτοετείς)
4.   Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (για όλους)
 Εάν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ απαιτείται 
 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.   Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των υπεβληθέντων δικαιολογητικών (χορηγείται από την υπηρεσία)
6.   Βεβαίωση εγγραφής(χορηγείται από την υπηρεσία)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-06-2012)

Η δωρεάν σίτιση παρέχεται στους προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές όπως και στους υποψήφιους διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου από 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως και το τέλος των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου.
Η σίτιση διακόπτεται κατά το διάστημα των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Δικαίωμα Δωρεάν σίτισης έχουν οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί 12ο εξάμηνο.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Φ5/68535/Β3 18/06/2012 ΑΡΘΡΟ 8                          


Αρχική Αίτηση Έκδοσης Κάρτας Σίτισης

Αίτηση Ανανέωσης Κάρτας Σίτισης

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης